ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
me
piłka nożna / IV liga
piłka nożna / IV liga -
Bikowski odpowiada Iskierce, Iskierka Bikowskiemu
Wybory prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej zbliżają się wielkimi krokami i atmosfera robi się coraz bardziej gorąca. W środowisku piłkarskim mówi się o problemach związanych ze zgłaszaniem delegatów do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów ZZPN, ale oficjalnie nikt w tym temacie wypowiadać się nie chce. Wczoraj zamieściliśmy oświadczenie klubu Iskierka Szczecin, który odniósł się w nim do decyzji Pana Roberta Bikowskiego o wycofaniu delegata klubu z udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów ZZPN. Otrzymaliśmy dziś oświadczenie pana Bikowskiego, które jest odpowiedzią na wczorajszą informację. O komentarz do całej sprawy poprosiliśmy również Dariusza Pińkowskiego - dyrektora sportowego Iskierki Szczecin.

Oświadczenie Roberta Bikowskiego - pełnomocnika zarządu ds. organizacji walnego zgromadzeni sprawozdawczo - wyborczego ZZPN:


'W związku z odbywającym się w ostatnim czasie publicznym linczem mojej osoby i to tylko dlatego, iż staram się sumiennie wykonywać obowiązki powierzone mi przez Zarząd ZZPN, postanowiłem odnieść się do stawianych mi zarzutów przez klub klubu Iskierka Szczecin.

Przedstawiciele tego klubu dość wybiórczo i tylko w pasującym im zakresie podają fakty oraz przepisy tak by wykazać moją domniemaną złą wole oraz chęć uniemożliwienia ich delegatowi uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym ZZPN.

Wyznaczony przez klub Iskierka Szczecin na swojego delegata Pan Sebastian Podziński we wrześniu 2020 roku został ukarany przez Wydział Dyscypliny karą 1 roku dyskwalifikacji za to, że w meczu Iskierka II Szczecin - Okręt Szczecin rozegranym w dniu 06.09.2020 r. wstawił i poświadczył nieprawdę w protokole meczowy zawodnika pod obcym nazwiskiem. Klub i działacze mając świadomość, że ich zawodnik nie może grać postanowili obejść ten problem i wpisać do protokołu nazwisko innego zawodnika. Reasumując klub, który powinien się tak naprawdę wstydzić zachowania swoich działaczy i wystawienia do gry „lewego zawodnika” robi z siebie ofiarę i pokrzywdzonego.

Kliknij czytaj dalej, by przeczytać pełną treść oświadczenia i odpowiedź Iskierki.
Iskierka Szczecin odwołała się od decyzji WD ZZPN do Komisji Odwoławczej ZZPN i w wyniku tego odwołania kara został skrócona do 4 miesięcy. Choć moim zdaniem osoby dopuszczające się tego rodzaju czynów powinny być na stałe eliminowane ze społeczności piłkarskiej.

Kara dyskwalifikacji zgodnie z Art. 19 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego oznacza, że osoba ukarana nie będąca zawodnikiem nie może pełnić żadnej funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej także delegata.

„§3. Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie technicznej, najbliższym otoczeniu pola gry i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z działalnością w piłce nożnej.”

Inny punkt tego samego artykułu stanowi, iż w przypadku kary dyskwalifikacji w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.

„§5. W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym, jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.”

Argument podnoszony przez klub Iskierka Szczecin mającym fundamentalne znaczenie jest to, że w przytoczonym zapisie jest mowa o zawodniku i na tej podstawie działacze klubu wysnuwają twierdzenie, że nie dotyczy to Pana Podzińskiego Sebastiana a w związku z tym kara dyskwalifikacji już upłynęła i może on być delegatem.

Problem ten był w przeszłości podnoszony przez ukaranych, czy to trenerów, czy działaczy zawsze twierdzących, że dotyczy ten zapis jedynie zawodników a ich już nie. Mając to na uwadze i zdając sobie sprawę z możliwych kontrowersji na tle interpretacji przytoczonego zapisu Art. 19 § 5 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN kilka lat temu Zarząd ZZPN dokonał zmian regulaminach rozgrywek, który nie dawałby pola dowolnej interpretacji jego brzmienia.

Zarząd ZZPN uchwalił i zawarł w Regulaminach Rozgrywek Mistrzowskich (także na sezon 2020/2021) zapis w następującym brzmieniu:

§ 18 pkt 9 „Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów (górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. Do czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między rundami”

Taka zmiana skutkuje już bez wątpliwości objęcie wszystkich ukaranych karą dyskwalifikacji także działaczy.

Oczywiście taki zapis nie pasuje działaczom klubu Iskierka Szczecin i wysnuli oni następną teorie, że karać można jedynie na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN a wszelkie inne przepisy nie mają umocowania i nie mogą mieć zastosowania, a w szczególności do ich delegata.

Niedawno w innej sprawie podobne argumenty podnosił jeden z trenerów naszego związku i zwrócił się o interpretacje tego problemu do Rzecznika Prawa Związkowego PZPN. Jako że nie jestem uprawniony do upubliczniania tych dokumentów (do wglądu w biurze ZZPN) przytoczę jedynie końcową konkluzję, która precyzyjnie odnosi się do argumentów klubu Iskierka Szczecin.

„….Co prawda § 47 Statutu ZZPN stanowi, że

§47
Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej określają przepisy regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

jednakże, powyższy przepis odsyła do Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN wyłącznie w dwóch kwestiach, tj. odnośnie: „zasad karania”„trybu postępowania dyscyplinarnego”. Nie zawiera natomiast takiego odesłania odnośnie m. in. zasad wykonywania kary, stąd Zarząd Wojewódzkiego ZPN był uprawniony do tego, aby w sposób autonomiczny uregulować kwestie związane m. in. z wykonaniem kar, obowiązującego na terenie Związku.
Mając na uwadze powyższe przepisy, z całą stanowczością należy wskazać, iż reguła, że do czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między rundami, dotyczy również i Pana, jako trenera.”
a więc i Pana Sebastian Podzińskiego.

Klub, który tak naprawdę powinien się wstydzić i być piętnowany w środowisku za swoje postępowanie dokonuje publicznego linczu na łamach ligowca manipulując faktami by wykazać domniemaną moją i złą wole związku.

Zdaje sobie sprawę, że w naszym środowisku funkcjonuje (na szczęście nie u wszystkich) zasada, iż przestrzegamy przepisów tylko do chwili, gdy nam odpowiadają, a w innym przypadku ich egzekwowanie to tylko zła wola osób je stosujących. I to właśnie takie osoby chcą teraz naprawiać nasz związek oskarżając o wszystko co najgorsze poprzednie władze.
W związku z upublicznionym pismem klubu Iskierka Szczecin nie jestem w tej sytuacji osobą, która miałaby umocowanie do dalszych działań dotyczących delegata Pana Sebastiana Podzińskiego i sprawę przekazałem do Prezydium Zarządu ZZPN w celu kontroli poprawności moich działań oraz podjęcia ostatecznej decyzji.'

Robert Bikowski, pełnomocnik zarządu ds. organizacji walnego zgromadzeni sprawozdawczo - wyborczego ZZPN.

Dariusz Pińkowski, dyrektor sportowy Iskierka Szczecin, odniósł się do całej sprawy mówiąc- Nigdy nie ukrywaliśmy dlaczego prezes Sebastian Podziński został zawieszony. Popełniliśmy błąd wpuszczając zawodnika z pierwszego zespołu do zespołu rezerw. Pan Bikowski myli pojęcie ”lewego zawodnika” ze zwykłym niedopatrzeniem. Niestety, ilość obowiązków służbowych sprawiła, że nie dopełniłem papierologii związkowej i nie zgłosiłem zawodnika z IV ligi do B-klasy. Trudno, zdarza się. Zawodnik, który zagrał w rezerwach Iskierki Szczecin jest naszym piłkarzem od 10 lat. Zatem próba zrobienia z nas osób, które wpuszczają do gry zawodników nie swojego klubu, jest zwyczajną próbą odwrócenia uwagi od złośliwości i premedytacji pana Bikowskiego. Niedopełnienie wszystkich formalności w zespole B - klasy kosztowało mnie karę finansową, która została opłacona. Jeżeli chodzi o przytoczoną interpretację Rzecznika Prawa Związkowego, jest to tylko fragment i nie mam podstaw, aby ufać panu Bikowskiemu, który raz już wprowadził nas w błąd przy cytowaniu art.19 §3 wycinając najważniejszy fragment „(…) miesiącach lub latach, przy czym, jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze (…)”, a w związku z nadinterpretacjami, których dokonuje pan Bikowski, prowadzenie sprawy przekazaliśmy kancelarii prawniczej. Nie ukrywa również, że cała sprawa wiąże się z tym, że klub jawnie popiera kandydaturę Piotra Dykierta na prezesa ZZPN. - Osobiście uważam, że pan Bikowski nie wykazał odrobiny dobrej woli. Wiedząc, że nasz Klub poprze Piotra Dykierta, postawił się w roli wiernego żołnierza - giermka Jana Bednarka. Obecne przepisy pozwalają na dowolną interpretację. Skierowaliśmy zatem do pana Bikowskiego wniosek o skróceni kary Sebastiana Podzińskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest to możliwe po upływie połowy kary. Pismo wysłaliśmy 30 kwietnia br., jednak do dziś pozostało bez odpowiedzi. Najwyraźniej pan Bikowski, jest zbyt mocno zajęty wypisywaniem pochwalnych komentarzy na Ligowcu pod adresem obecnego prezesa ZZPN. Swoją drogą przypomina mi się sytuacja z Antonim Ptakiem, kiedy to ówczesny prezes Pogoni Szczecin Jan Miedziak, anonimowo udzielał się na różnych forach i rozpływał się nad działaniami pana Ptaka. - dodaje Pińkowski.


źródło: własne
 


multimedia
najnowsze multimedia
Przypominamy o funkcjonalności portalu ligowiec.net, która jest dostępna dla KAŻDEGO użytkownika. Każdy z Was może dodać newsa, relację z meczu, czy innego wydarzenia sportowego, na którym był. Jak to zrobić?

Aby dodać newsa przykładowo w kategorii piłka nożna -> okręgówka, należy przejść do działu okręgówka, następnie kliknąć w baner u góry: Dodaj newsa. Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Po kliknięciu ten link otworzy się nam specjalny formularz, w którym należy wpisać treść newsa zgodnie , a następnie potwierdzić przyciskiem dodaj newsa.

autor: maggi

Uwaga. Przyciski dodaj swojego newsa w tej kategorii są dostępne tylko w konkretnych działach. Nie ma go na stronie głównej, także jest on nie widoczny, gdy klikniemy treść jakiegoś innego newsa zamieszczonego już u nas portalu. Pozwala to nam od razu przypisać newsa do właściwego działu.

Jakie kryteria musi spełniać news aby został zamieszczony?

Dodane przez użytkownika newsy muszą spełniać następujące kryteria:
- muszą być pisane poprawna polszczyzną, bez błędów ortograficznych.
- treść newsa musi być prawdziwa, jeśli użytkownik dodawać będzie nieprawdziwe informacje możliwość dodawania newsów zostanie zablokowana.

W przypadku wklejenia informacji z gazety, innej strony internetowej, radia lub TV bezwzględnie należy podać źródło. Jeśli użytkownik dodawać będzie newsy pozbawione źródła informacji możliwość dodawania newsów zostanie zablokowana.

Zapraszamy do dzielenia się informacjami, które macie.

co ? gdzie ? kiedy ?
poprzedni czerwiec 2021 nastepny
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dzisiejsze newsy
piłka nożna/Kobiety: 1
piłka nożna/Liga Bałtycka Orlików: 1
 
top komentarze
newsy:
8 » A czy Ty wytypowałeś ju »
2 » Paweł Cibicki uniewinni »
1 » Kacper Kozłowski w kadr »
1 » Trenerzy odchodzą
mecze:
39 » Sparta Gryfice-Pomorzan »
36 » Odra Chojna-Dąb Dębno
27 » Odra Chojna-Kłos Pełczy »
21 » Olimp Gościno-Orzeł Wał »
18 » Klon Krzęcin-Iskra Pomi »
17 » Leśnik Manowo-Vineta Wo »
16 » Gryf Polanów-Zefir Wysz »
15 » Sparta Węgorzyno-Polski »
14 » Polonia Płoty-Iskierka  »
14 » KS Fala Międzyzdroje-Sa »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 6
aszn Jagoda77
Josefsoon Max70
paulinus Wierzchosl...
gości: 1
statystyki portalu
• drużyn: 2921
• imprez: 128250
• newsów: 74955
• użytkowników: 79135
• komentarzy: 1119852
• zdjęć: 817664
• relacji: 39288
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2021 - by ligowiec team
Polityka Cookies