newsy klosik234:
Przyznano dofinansowania w Gminie Pe³czyce