historia:

Klub powstał we wrześniu 1995 roku z inicjatywy panów Leona Łukasika, Macieja Buczkowskiego oraz Dariusza Palickiego. Pierwszym prezesem klubu został pan Leon Łukasik.

Obecny Zarząd Klubu:cPrezes Zarządu pan Tadeusz Kłoss, v-ce prezes pan Dariusz Palicki, członkowie pan Piotr Bogdan i pan Wojciech Gorgol