2009/2010 Puchar Polski ZZPN
2009/2010 III liga Bałtycka
2008/2009 IV liga
2007/2008 IV liga
2006/2007 V liga