skład:
W bramce:
Łukasz Zakreta, Arkadiusz Dudek, Daniel Kwiatkowski

Piotr Dzido, Marcin Wójcik, Krzysztof Kowalski, Rafał Pedynkowski, Adam Cudzewicz, Maciej Malinowski, Adam Malina, Marcin Kwiatkowski, Michał Pieczul, Paweł Eichler, Piotr Deptuła, Jakub Trypucki, Radosław Bekier, Rafał Wilczak, Maciej Pieczul, Piotr Leszczyński, Wojciech Golks, Kamil Sobczyk, Filip Gruszczyński,