historia:

Początki piłkarstwa w Bobolicach sięgają 1946 roku. W dniu 28 października powstała przy zakładzie włókienniczym pierwsza drużyna piłkarska. Jej organizatorem był Feliks Kańczewski pracownik zakładu. Z czasem drużyna przejęła nazwę „Włókniarz”, a prezesem został ówczesny kierownik zakładu Maksymilian Marach. Drużyna wyróżniała się dobrą grą i cieszyła się dużym uznaniem miejscowego środowiska.


W dniu 9 lipca 1950 roku utworzone zostało Koło Ludowe Zespoły Sportowe. Patronat nad kołem przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bobolicach. Przewodniczącym koła wybrany został Czesław Wąsik. Była to podstawowa komórka organizacyjna sportu wiejskiego, miasto na skutek zniszczeń wojennych straciło prawa miejskie. Jej zadaniem było wszechstronne wychowanie fizyczne, popularyzacja kultury fizycznej poprzez różne formy, organizowanie imprez i zawodów sportowych. W tym okresie drużyna piłki nożnej nie bierze udziału w rozgrywkach mistrzowskich. Rozgrywane mecze mają charakter spotkań towarzyskich oraz liczny udział w ruchu spartakiadowym.
Drużyna piłki nożnej zostaje zgłoszona do rozgrywek o mistrzostwo klasy „C” dopiero w roku 1955, jednak początkowo nie odniosła większych sukcesów sportowych.

W skład zespołu wchodzili: Kańczewski Feliks-trener i kapitan zespołu, Kańczewski Leon, Wyszyński Edward, Korczak Edward, Gadkowski Benedykt, Paczuszko, Kulczyński, Zambrowski Jerzy, Gierszewski Alfred, Jaworski, Kamiński Feliks, Januszewski Janusz, Chamski Leszek.

W tym okresie często dochodziło do zmian personalnych w zarządzie koła. Występowały braki w sprzęcie sportowym, którego Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bobolicach nie była wstanie zapewnić. W marcu 1955 roku członkiem koła Ludowe Zespoły Sportowe w Bobolicach został Sylwester Rybka, który po podjęciu pracy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej mocno zaangażował się w działalność sportową. Wspólnie z Zarządem Koła podjęto próbę znalezienia nowego mecenasa. Został nim Państwowy Ośrodek Maszynowy w Bobolicach. Tam byli ofiarni działacze i większość zatrudnionych piłkarzy. W drodze ogłoszonego konkursu przyjęto nazwę dla Koła Ludowe Zespoły Sportowe „Mechanik” Bobolice. Piłkarstwo zaczyna pełnić wiodącą rolę w środowisku, w 1957 roku piłkarze zdobywają
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju piłki nożnej instytucji rolnych województwa koszalińskiego, oraz II miejsce w rozgrywkach mistrzowskich klasy „C”.
Rok 1958 jest nowym etapem w rozwoju sportu w Bobolicach. Bobolice po raz drugi w swojej historii otrzymują prawa miejskie. Wspólne związki działaczy i zawodników, wspólne działanie władz miasta sprzyja rozwojowi sportu i umacnianiu koła LZS „Mechanik”.


W 1963 roku Koło LZS „Mechanik” pozyskało nowego mecenasa, jest nim Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bobolicach. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bobolicach Stanisław Kurowski został wybrany Przewodniczącym Koła, a sekretarzem został Sylwester Rybka. Odtąd, aż do utworzenia klubu sportowego, finansowanie wydatków sportowych realizowane jest z budżetu miasta. W tym okresie też wyremontowano przy udziale członków LZS „Mechanik” stadion w Bobolicach, gdzie oprócz meczy piłkarskich odbywały się też inne imprezy sportowe.
W roku 1966 piłkarze LZS „Mechanik” Bobolice zajęli I miejsce w rozgrywkach klasy „C”, zdobywając 30 punktów, tracąc 6 , bramki 57 : 12 i tym samym wywalczyli upragniony awans do klasy „B”.
Barw LZS „Mechanik” Bobolice bronili: Roman Szugalski, Edward Banaszczyk, Jan Buczek, Sławomir Koza, Ryszard Małyszek, Tadeusz Małyszek, Zygmunt Mirosławski, Edward Szybisty, Edward Wojtalik, Stanisław Łupina, Józef Michalak, Witold Pechman.
20.XII.1969 r. powołano Ludowy Klub Sportowy „Mechanik” z Prezesem Henrykiem Haremzą.


Kalendarium Klubu Sportowego Mechanik Bobolice :

28.10.1946r. – powstaje pierwsza drużyna piłkarska i przyjmuje nazwę
„Włókniarz” Bobolice

09.07.1950r. - utworzone zostało Koło Ludowe Zespoły Sportowe

1955r. – przyjęto nazwę Koło Ludowe Zespoły Sportowe „Mechanik” Bobolice.

1955r. – zgłoszono zespół do rozgrywek klasy C

1966r. – awans do klasy B

1967r. – awans do klasy A

20.12.1969 r. - powołano LKS „Mechanik”

1978r. – awans do klasy wojewódzkiej A

24.05.1989r. Kołobrzeg – zdobycie Pucharu Województwa Koszalińskiego

09.06.1990r. – awans do III ligi

1997r. – awans do ligi makroregionalnej

06.02.1998r. – przyjęto nazwę Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Mechanik” Bobolice