2018/2019 Energa Basket Liga
2017/2018 Polska Liga Koszykówki
2016/2017 I liga koszykarzy - play-off
2016/2017 I liga koszykarzy
2015/2016 I liga koszykarzy
2014/2015 I liga koszykarzy play-off
2014/2015 I liga koszykarzy