2018/2019 Puchar Polski
2018/2019 Ekstraklasa - runda zasadnicza
2017/2018 Ekstraklasa - grupa mistrzowska
2017/2018 Ekstraklasa - runda zasadnicza
2017/2018 Puchar Polski
2016/2017 Ekstraklasa - grupa mistrzowska
2016/2017 Puchar Polski
2016/2017 Ekstraklasa - runda zasadnicza
2015/2016 Ekstraklasa - runda spadkowa
2015/2016 Puchar Polski
2015/2016 Ekstraklasa - runda zasadnicza
2014/2015 Ekstraklasa - grupa spadkowa
2014/2015 Puchar Polski
2014/2015 Ekstraklasa - runda zasadnicza
2013/2014 Ekstraklasa - grupa spadkowa
2013/2014 Puchar Polski
2013/2014 Ekstraklasa - runda zasadnicza
2012/2013 Puchar Polski
2012/2013 Ekstraklasa
2011/2012 Puchar Polski
2010/2011 Puchar Polski
2009/2010 Puchar Polski
2008/2009 I liga
2006/2007 Orange Ekstraklasa