historia:

MKS „JURAND” jest samorządnym, zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz własnym statutem. Terenem działania klubu i jego siedzibą jest miasto Ciechanów. Miejski Klub Sportowy „Jurand” powstał w roku 1957, przyjmując nazwę od opisanego przez Henryka Sienkiewicza bohatera powieści „Krzyżacy”. Barwami klubu są kolory: niebieski, biały i czerwony, umieszczone w herbie symbolizującym tarczę rycerską. Pomysłodawcami nadania tej nazwy byli Bonifacy Rutkiewicz, zasłużony działacz oraz Witold Rogalski zawodnik piłki nożnej.

Pierwszym Prezesem Juranda był Władysław Żmijewski.

W poszczególnych okresach działalności Juranda funkcję Prezesa Klubu pełnili n/w działacze: Stanisław Marciniak, Zdzisław Barwiński, Tadeusz Woźniak, Aleksander Kopka, Bogusław Przyłuski, Grzegorz Grudziński, Ryszard Górecki, Stanisław Malinowski, Wojciech Zdun, Józef Finik, Bogusław Majewski, Zbigniew Moszczyński, Jerzy Niewiadomski, Zbigniew Milewski. Przez wiele lat swojej działalności Jurand prowadził niżej wymienione sekcje sportowe:

* piłka nożna,
* koszykówka,
* kolarstwo,
* piłka ręczna,
* boks,
* tenis stołowy,
* tenis,
* lekkoatletyka,
* piłka siatkowa.

Do najbardziej znanych wychowanków klubu należy zaliczyć:

* Marka Stopczyńskiego – reprezentanta Polski seniorów i uczestnika Młodzieżowych Mistrzostw Świata w piłce ręcznej „GALICI 89”
* Romana Tulwina – reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej,
* Renatę Leleń – złotą medalistkę OOM – lekkoatletyka (kula)
* Tomasza Szostaka – złotego medalisty OOM – lekkoatletyka (dysk)

Nową tradycją klubu stało się przyjęcie jego hymnu.

W dniu 11 października przed meczem piłki Ręcznej II ligi w hali sportowej SP 7, wysłuchano premierowego nagrania hymnu klubowego.

Autorem hymnu jest Pan Wojtek Gęsicki a w nagraniu brał udział chór SINE NOMINE. A oto tekst:

I dziś nam siły wystarczy i chęci I już nie mamy innych planów Więc niech zwycięstwo, zwycięstwo się święci My MKS JURAND CIECHANÓW

I czy nam słońce w oczy czy deszcz To dobrze jest, odważnie jest We wszystkich kwitnie wkoło emocji dreszcz Do boju znów Ciechanów Jurand MKS Do boju znów Ciechanów Jurand MKS Do boju znów Ciechanów Jurand MKS

Głównym celem klubu jest praca z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz podnoszenie poziomu sportowego zespołów biorących udział w zawodach lokalnych i ogólnokrajowych. Obecnie prowadzone jest szkolenie zawodników w trzech sekcjach:

* piłka ręczna mężczyzn,
* koszykówka mężczyzn,
* kolarstwo mężczyzn.