2022/2023 Wojewódzka Liga Juniorów Starszych (A1)
2021/2022 WLJ starszych (A1) - wiosna
2021/2022 Wojewódzka Liga Juniorów Starszych (A1)
2020/2021 Wojewódzka Liga Juniorów St. (A1) RW
2020/2021 Wojewódzka Liga Juniorów Starszych (A1)
2019/2020 WLJ Starszych
2018/2019 WLJ Starszych
2017/2018 WLJ Starszych
2016/2017 Centralna Liga Jun. Starszych - gr. zach
2015/2016 Centralna Liga Jun. Starszych - gr. zach
2014/2015 Centralna Liga Jun. Starszych - gr. zach
2013/2014 Centralna Liga Juniorów gr. II
2013 Międzywojewódzka liga juniorów starszych
2012/2013 LWJ Starsi
2011/2012 LWJ Starsi
2010/2011 Mistrzostwa Polski Juniorów St. - finał
2010/2011 Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych
2010/2011 LWJ starsi
2009/2010 LWJ starsi
2008/2009 LWJ starsi
2007/2008 Liga Wojewódzka Juniorów Starszych
2006/2007 Liga Wojewódzka Juniorów Starszych