sukcesy:
1985/1986 - Awans do rozgrywek A klasy.2002/2003 - Awans do rozgrywek klasy okręgowej.
2007/2008 - Awans do V ligi